Bezpieczny Kredyt 2% – jak się do niego przygotować?

BEZPIECZNY KREDYT 2% – 41 odpowiedzi na najważniejsze pytania!

03 lipca 2023 roku rusza rządowy program wsparcia dla kredytobiorców – jego najbardziej interesującą częścią jest kredyt z dopłatami do odsetek.

Oszczędności mogą sięgnąć nawet kilkuset tysięcy PLN!

Tylko w tym roku nie będzie ograniczenia puli beneficjentów, którzy mogą z kredytu skorzystać!

Poniżej 41 odpowiedzi na najważniejsze pytania dotyczące programu:

 1. Kto może być adresatem Bezpieczny Kredytu 2%?

Kredyt będzie mogła uzyskać osoba (singiel) do 45 roku życia lub małżeństwo lub osoby w związku nieformalnym wychowujące wspólnie dziecko, które nie mają i nie miały mieszkania, domu ani spółdzielczego prawa do lokalu lub domu. W przypadku małżeństwa lub rodziców co najmniej jednego wspólnego dziecka, warunek wieku spełnić będzie musiało przynajmniej jedno z nich.

 1. Jakie kwoty kredytu są dostępne?
 • do 500 tys. zł – w przypadku singli,
 • do 600 tys. zł – w przypadku małżeństwa lub osób wychowujących co najmniej 1 dziecko
 1. Jaki może być cel kredytu?

Środki z kredytu można przeznaczyć wyłącznie na cele mieszkaniowe, czyli: na zakup mieszkania lub domu z rynku pierwotnego lub wtórnego, na budowę domu jednorodzinnego (w tym zakup działki od warunkiem połączenia z budową domu).

 1. Czy można połączyć Bezpieczny Kredyt 2% z Rodzinnym Kredytem Mieszkaniowym?

Tak, istnieje możliwość połączenia Bezpiecznego kredytu 2 procent z gwarancją wkładu własnego w programie Rodzinny Kredyt Mieszkaniowy. Takiego połączenia nie dotyczą limity cenowe obowiązujące w programie Rodzinny kredyt mieszkaniowy.

 1. Czy można połączyć Bezpieczny Kredyt 2% ze spłatą rodzinną?

Nie.

 1. Czy z programu mogą korzystać Ukraińcy i obcokrajowcy mieszkający i pracujący w Polsce?

Tak, mogą.

7. Czy obcokrajowcy z kartą pobytu mają prawo do ubiegania się o kredyt?

Jeżeli tworzą gospodarstwo domowe w Polsce albo z osobą z Polski, mają takie prawo.

 1. Czy oprocentowanie kredytu wynosi 2% plus marża?

Oprocentowanie jest wyliczane w oparciu o wysokość dopłaty, której wzór znajduje się w ustawie.

 1. Czy nadpłata kredytu w pierwszych 10 lat spłaty skutkować będzie koniecznością zwrotu wypłaconych dopłat lub utratą przyszłych dopłat?

Zwrot dopłat nie wystąpi, jeśli:

 • spłaty dokonano po upływie 3 lat od dnia udzielenia tego kredytu lub
 • spłata dotyczyła części objętej gwarancją, lub
 • łączna wysokość tej spłaty i wniesionego wkładu własnego kredytobiorcy nie przekroczyła kwoty 200.000 złotych
 • łączna wysokość tej spłaty i zapłaconej przez kredytobiorcę raty tego kredytu nie przekroczyła w danym miesiącu kwoty pierwszej, pomniejszonej o dopłatę raty tego kredytu,
 1. Jeśli klient wybudował na swojej działce dom do stanu surowego otwartego i go sprzedał – czy w takim wypadku jest spełnione kryterium bycia właścicielem domu? Budynek nie był oddany do użytkowania.

Nie był właścicielem nieruchomości mieszkalnej, więc może przystąpić do programu.

 1. Czy posiadanie do 50% udziału w nieruchomości mieszkalnej w wyniku spadku w 2 i więcej nieruchomościach wyklucza z programu?

Tak, wyklucza.

 1. Czy osoby w związku partnerskim bez wspólnego dziecka mogą razem przystąpić do programu?

Nie, nie mogą.

 1. Właścicielem działki jest obecnie rodzic, przepisuje działkę na córkę, która będzie na niej budować dom – czy można skorzystać z kredytu?

Tak.

 1. Czy związki nieformalne muszą się razem rozliczać?

Nie, muszą mieć wspólne dziecko.

 1. Jeśli małżeństwo posiada rozdzielność majątkową, czy obydwoje muszą wnioskować o kredyt?

Ustawa ma zaspokoić potrzeby gospodarstwa domowego. Pomimo rozdzielności majątkowej oboje partnerów musi spełniać wymogi ustawy. Czyli powinni przystąpić razem do kredytu.

 1. Jeśli klient mieszkał wcześniej z partnerem/ partnerką (prowadził wspólne gosp. domowe), czy po zakupie nieruchomości będą oni stanowić wspólne gospodarstwo domowe?

Zgodnie z ustawą związek partnerski bez dziecka nie jest gospodarstwem domowym.

17. Czy posiadanie kredytu hipotecznego na zakup działki jest wykluczeniem z                  programu?

Nie.

 1. Czy para nie będąca małżeństwem musi mieć wspólne dziecko, czy może być to dziecko tylko jednego z rodziców?

Musi być wspólne dziecko pary.

 1. Jeżeli klient podpisał w umowę kredytową, ale nie uruchomił kredytu, może uczestniczyć w programie?

Jest stroną umowy o kredyt hipoteczny, czyli nie może. Jeśli odstąpi od umowy, może przystąpić do programu.

 1. Czy klient, który posiadał 50% udziałów w nieruchomości mieszkalnej, może przystąpić do programu? Udziały nabył wspólnie z bratem w drodze spadku po zmarłej babci?

Jeżeli nie mieszka w tej nieruchomości od co najmniej 12-tu miesięcy, może przystąpić do programu.

 1. Czy osoby trzecie, np. rodzice mogą przystąpić do kredytu, nie będą właścicielami nieruchomości, aby poprawić zdolność kredytową kredytobiorcy?

Założenie programu wyklucza współkredytobiorców, którzy nie będą właścicielami nieruchomości.

 1. Jaka jest pula środków z BGK przeznaczonych na dopłaty przypadająca na 2023 rok?

W 2023 nie będzie limitów.

23. Czy klient, który skorzysta z programu, może np. za pół roku wnioskować o kolejny kredyt mieszkaniowy na warunkach standardowych?

Może być stroną drugiej umowy o kredyt hipoteczny, ale nie może być właścicielem kolejnej nieruchomości

 1. Czy klient może nadpłacić kredyt po 3 latach?

Klienci mogą nadpłacić po 3 latach.

 1. Klient wydał na budowę obecnie 200 tys. plus wartość działki. Czy w programie liczy się wartość, czy nakłady poniesione?

W programie liczy się wartość. Jeżeli już rozpoczął budowę to otrzyma maksymalnie 150.000 zł dla

związku lub singla z dzieckiem, dla singla maksymalnie 100 00 zł.

 1. Czy posiadanie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu wyklucza z programu?

Ustawa nie przewiduje prawa lokatorskiego jako wykluczenia. Odnosząc się do zapisów ustawy odnośnie prowadzenia gospodarstwa kredytobiorca musi zamieszkać w nabywanym lokalu.

 1. Jaki jest maksymalny wkład własny w programie?

200.000 złotych lub w przypadku budowy, gdzie wkładem własnym jest działka, wkład własny i kredyt max 1 mln łącznie

 1. Mieszkanie na rynku pierwotnym + wykończenie – czy stanowi cel kredytu?

Celem kredytu może być zakup i wykończenie.

 1. Jaką kwotę może otrzymać singiel samotnie wychowujący dziecko?

600.000 złotych.

 1. Czy kredyt możemy przeznaczyć tylko na zakup działki budowlanej? Budowa odbędzie się we własnym zakresie.

Nie. Kredyt musi być przeznaczony na cel mieszkaniowy.

 1. Czy transakcje rodzinne (zakup od rodziny) są dopuszczalne?

Tak.

 1. Czy związek partnerski bez dzieci może skorzystać z programu?

Nie.

 1. Jeśli dwoje singli kupi po jednym mieszkaniu w programie, a następnie wezmą ślub, utracą dopłaty?

Zaprzestanie prowadzenia gospodarstwa domowego skutkuje wstrzymaniem dopłat dla jednego z kredytów. Dopłaty utraci kredyt udzielony dla nieruchomości, w której nabywca nie zamieszkuje.

 1. Czy z programu może skorzystać osoba która, jest współwłaścicielem trzech nieruchomości, ale jej udział łącznie nie przekracza 50%?

Nie. Można mieć udział tylko w jednej nieruchomości (nabyty drogą dziedziczenia).

 1. Jak będzie wyliczana wartość dopłaty?

Dopłata będzie wyliczana wzoru:

D – kwotę dopłaty,

Ks – część kapitałową bezpiecznego kredytu 2% pozostającą do spłaty,

W – obowiązujący w dniu ustalenia stopy oprocentowania bezpiecznego kredytu 2% wskaźnik średniej kwartalnej stopy procentowej

 1. Czy po podpisaniu umowy rezerwacyjnej z deweloperem można skorzystać z kredytu?

Można.

 1. Co z klientami mieszkającymi w Polsce, ale otrzymującymi dochód w Euro?

Kredyt będzie udzielony w PLN. Tacy klienci nie dostaną dopłat.

 1. Co w przypadku jeśli kwota zaawansowania budowy i działki jest większa niż 200 000 zł.?

Maksymalna kwota kredytu w przypadku rozpoczętej budowy wynosi 150 000 zł dla związku lub singla z dzieckiem, dla singla maksymalnie 100 000 zł.

 1. Co miejscami postojowymi jako pomieszczeniami przynależnymi?

Miejsce postojowe i pomieszczenia przynależne muszą być określone w umowie jako przynależne do danego lokalu. Nie mogą być to udziały w nieruchomości wspólnej.

 1. Jeśli klient kupił działkę z rozpoczętą budową, czy może wnioskować o zakup z dokończeniem budowy?

Tak.

 1. Jak będzie wyglądać oprocentowanie kredytu po 10 latach?

Będzie to marża plus wskaźnik referencyjny WIRON (następca WIBOR) lub oprocentowanie okresowo stałe, jeśli klient o to zawnioskuje.

Jako ekspert kredytowy z Poznania pomogę Tobie rozwiać ewentualne wątpliwości, odpowiem na wszystkie pytania, ocenię Twoją indywidualną sytuację i zdolność kredytową, wskażę najbardziej optymalne oferty banków, a przede wszystkim przeprowadzę przez skomplikowany proces kredytowy…

A to wszystko bezpłatnie oraz w miłej atmosferze.

Jak to możliwe?

Zadzwoń/napisz…

Related Posts

Napisz komentarz